En ny balance imellem stat og marked

Marianne Karlsmose, (KD) skriver i Kristeligt Dagblad den 13. april, at når direktøren for den nye tænketank, CEPOS, spår, at såvel de borgerlige som Socialdemokraterne i de kommende år vil privatisere velfærdsstaten, kan man frygte, at civilsamfundet sættes ud på et sidespor i velfærdspolitikken.

Frygten er ubegrundet. Civilsamfundet er de dele af samfundet, som ikke ejes af staten, og privatisering vil på lang sigt skabe en ny balance imellem stat og marked, hvor civilsamfundet netop styrkes med basis i de frie markedskræfter.

Privatisering betyder, at der frigøres penge, som bør bruges til at afdrage på den offentlige gæld. Rentegevinsten ved at gælden bliver mindre, kan anvendes til lavere skat. Skattelettelser betyder, at folk får flere penge til at vælge, hvilke af civilsamfundets institutioner, de vil prioritere.

Det sker selvfølgelig på bekostning af staten. I stedet for at staten og politikerne prioriterer for befolkningen, så bestemmer befolkningen selv, hvilke medier, oplysningsforbund, foreninger, kulturelle og kirkelige organisationer m.v., som de vil støtte.

Et uafhængigt og stærkt civilsamfund kræver simpelthen et samfund, hvor folk har råd til at prioritere i deres hverdag.

CEPOS har fremlagt opgørelser, der viser, at danskernes private forbrug ligger under andre europæiske lande såsom England, Østrig, Tyskland, Italien, Belgien, Holland, Frankrig og Spanien. Årsagen til at vores private forbrug er så lavt, er den høje beskatning. Hvis man nedsatte skatten ville man øge beskæftigelsen, produktionen og velstanden i Danmark.

CEPOS mener naturligvis ikke, man skal afskaffe staten. Men det er på tide, vi vender blikket indad og diskuterer, hvilke funktioner, som staten påtog sig i det sidste århundrede, der varetages bedre og mere effektivt af markedets og civilsamfundets institutioner.

Marianne Karlsmose mener, vi skal tænke nyt og bringe civilsamfundet på banen i dansk velfærdspolitik. Det er CEPOS principielt enig i. Men civilsamfundet skal styrkes ved netop at begrænse staten. Ikke ved at gøre det civile samfund endnu mere afhængig af staten.

Af Kasper Elbjørn Senest opdaterede: 24 April 2009, 22:05

Kommentarer

Endnu ingen kommentarer
Kommentér

Comment form is Gravatar and coComment enabled.