Tronfølgeloven

De seneste dage er jeg af flere medier, men også flere vælgere, blevet spurgt om jeg stemmer ja til tronfølgeloven.

Det synes jeg er et relevant spørgsmål fordi det er ikke lige til, når man er liberal.

Jeg stiller op til Europa-Parlamentet, fordi jeg vil kæmpe for frihed og lige rettigheder, og ikke nedarvede privilegier. Omvendt respekterer jeg Kongehuset som en kulturinstitution i Danmark, som på ingen måder truer vores rettigheder. Derudover mener jeg, det er problematisk at stemme om noget, som måske først bliver relevant om 100 år. Jeg er ikke imod folkeafstemninger, men der skal være en god grund til at at tage en folkeafstemning - et folkekrav - før man tager en folkeafstemning. Jeg mener, man burde have ventet med afstemningen indtil det var relevant. Jeg er derfor i tvivl, om jeg skal stemme ja eller blankt, selvom det nok ender med et ja.

Af Kasper Elbjørn Senest opdaterede: 4 June 2009, 05:40

Kommentarer

Gravatar Image #1 Jesper Jørgensen 4492 days ago.

Jeg kan sagtens følge dit dilemma. Jeg heller mere til nej siden, ikke fordi jeg er imod at kvinder overtager tronen som dronning når de er første fødte men fordi jeg ikke mener vi skal have et statsfinancieret kongehus.

Gravatar Image #2 Michael Pepke Pedersen 4492 days ago.

Mange politikere på venstrefløjen taler for et nej, fordi de ønsker en mere omfattende og radikal ændring af Grundloven: De ønsker ændringer på bekostning af vores liberale friheder. Dette kan vi undgå ved at stemme ja den 7. juni og derved nøjes med en lille næsten ubetydelig ændring. At regeringen så har lagt afstemningen på et uheldigt tidspunkt og deres kampagne kun fokuserer på ligestilling, er der ikke noget at gøre ved nu. Jeg ville stemme ja.

Gravatar Image #3 Bræstrup 4492 days ago.

@2 - Nej. det er en skrøne. Tronfølgeloven er IKKe længere en del af grundloven. den blev udskilt i 1953 ligesom lov om valgretsalder. Blot blev der for ændring af førstnævnte bibeholdt de samme formelle krav som til grundloven (40 pct af de stemmeberrettigede er krævet for en ændring). Vil venstrefløjen senere sammenkoble ændring i tronfølgeloven og grundloven vil det under alle omstændigheder være to seperate spørgsmål: 1) ER du for eller imod ændringen af grundloven; og 2) er du for eller imod ændringen af tronfølgeloven. Herfra bliver det "nej" på søndag.

Gravatar Image #4 Bræstrup 4492 days ago.

UPS: Kurrild har lige belært mig om, at det jefg skriver, er noget vås. Læs mere her: http://jarlcordua.dk/2009/05/28/minder-om-mitterrand/ dedt bliver stadig "nej" - men af en anden grund

Gravatar Image #5 Andreas 4490 days ago.

Hvis man er i tvivl om, hvad man skal stemme til folkeafstemningen i morgen, kan man passende læse lovteksten og tage stilling til, om man mener den skal gennemføres eller ej. http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20081/lovforslag/L1/index.htm Det er ikke så indviklet, som mange vil gøre det til. Stem nu bare om det, vi bliver spurgt om.

Kommentér

Comment form is Gravatar and coComment enabled.