Blog (Tag: civita)

Holdninger og værdier i de danske medier

Alle mennesker er præget af værdier, holdninger og ideer. Nogle ideer er blot så tæt forbundet med konsensus og mainstream, at de ikke ser ud som ideer. Men det er de. 

Debatten om Berlingske Tidendes nye chefredaktør fik mange til at råbe vagt i geværet. Sådan må det være med Lisbeth Knudsens fortid. Knudsen er muligvis en dygtig leder og håndværker, men hun er præget sine holdninger, ligesom vi andre. Det betyder dog ikke, at hendes hjerte ikke banker for Gud, konge og fædreland. Det gjorde socialdemokraten Erhard Jacobsens hjerte eksempelvis. Derudover er der sket meget i verden siden redaktørtiden på Det Fri Aktuelt for snart 10 år siden. 

Jeg kan godt forstå, hvis nogen ser ansættelsen som et angreb på Berlingske Tidendes sjæl, og det er faktisk et demokratisk problem, hvis de danske medier klumper sig sammen på midten i en stor konsensus grød, og i objektivitetens navn leverer et langt og stort forsvar for den stærke og styrende velfærdsstat. 

I februar var jeg til et seminar hos den norske tænketank Civita, der bar titlen medier uten mening. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, fortalte, at pressens rolle var tredelt. For udover at indhente og videregive information, og afdække kritikværdige forhold i samfundet, skal man også tage standpunkt, og formidle holdninger og værdier. Ellers bliver man et postvæsen for ufordøjet information.

I Berlingske Tidendes redaktørerklæring af 5. november 1948 står der, at de Berlingske blade skal ledes i national og demokratisk ånd, i ærbødighed for kristendommen og i troskab mod fædreland og kongemagt. Ligesom der står, at bladenes grundsyn er konservativt. Tiden vil vise om Lisbeth Knudsens grundsyn er konservativt. Der er behov for det.

Af Kasper Elbjørn