Blog (Tag: ffn)

Hvad gør vi ved den globale opvarmning

Imens tidligere vicepræsident Al Gore uddeler Oscars og inviterer til koncerter mod global opvarming, fortsætter den mere seriøse debat om klimaforandringer blandt eksperterne. For godt 14 dage siden havde Patrick J. Michaels fra Cato Institute eksempelvis en interessant kommentar i avisen USA Today, der nu er online på Catos hjemmeside. 

Helt på linie med rapporten fra FN’s Klimapanel, IPCC, der blev offentliggjort for nylig, skriver han, at den globale opvarmning siden midten af det 20. århundrede skyldes menneskeskabte drivhusgasser. Det interessante ved kommentaren er, at Michaels modsat så mange andre, erkender, at det er svært at finde den forkromede løsning på udfordringen. Ikke mindst fordi vi ikke har teknologien til virkelig at gøre en forskel. 

Han skriver, at når det eksempelvis gælder FN’s Kyoto Protokol, så er problemet, at selv hvis alle nationer verden over tilsluttede sig ideen, ville effekten formentlig blive overgået af klodens naturlige temperatursvingninger. Men han kritiserer ikke kun FN’s Kyoto Protokol. Han er ligeså kritisk overfor de amerikanske løsningsmodeller, som han mener, er endnu mere uduelige. 

”The stark reality is that if we really want to alter the warming trajectory of the planet significantly, we have to cut emissions by an extremely large amount, and - a truth that everyone must know - we simply do not have the technology to do so”, skriver Michaels, og sætter hovedet på sømmet: “Consequently, the best policy is to live with some modest climate change now and encourage economic development, which will generate the capital necessary for investment in the more efficient technologies of the future”.

Af Kasper Elbjørn