Blog (Tag: mchangama)

Danmark stiller op, USA melder fra

Modsat Danmark, annoncerede Bush administrationen forleden, at USA for andet år i træk ikke opstiller til valg til FNs nyoprettede Menneskerettighedsråd. Begrundelsen var den simple, at Rådet efter snart et års virke ikke fungerer meget bedre end FNs stærkt udskældte Menneskerettighedskommission, som Rådet afløste.

Begrundelsen støttes af cand.jur. og lektor i internationale menneskerettigheder Jacob Mchangama, der i nyhedsmagasinet Ræson under overskriften ”FN undergraver menneskerettighederne” skriver, at overgangen fra Kommission til Råd kun medførte kosmetiske og teoretiske ændringer snarere end vidtgående reformer, hvilket ellers var målsætningen. Mchangama påpeger i øvrigt i dette engelsksprogede indlæg, at medlemskab af Rådet stadig er åbent for alle FN-stater - også stater, der begår grove krænkelser af menneskerettighederne. Han mener, at Rådet om muligt er endnu mere politiseret, end Kommissionen var det.

Heritage Foundations FN-ekspert, Brett D. Schaefer, har udarbejdet et notat vedr. Rådet, og fastslår tilsvarende, at “…the Human Rights Council has not proven to be an effective instrument in addressing and advancing human rights in its inaugural year. The Bush Administration has made the right decision in not running for a seat on the Council.”

Beslutningen om ikke at opstille til et råd, der ikke fungerer, er bestemt en effektiv måde at markere sin utilfredshed på, men om vi andre står stærkere med et USA, der ikke er medlem af Rådet, og dermed ikke kan præge Rådets beslutninger, er mere tvivlsomt. Udenrigsminister Per Stig Møller (K) udtalte ved annonceringen af Danmarks kandidatur, at hvis Danmark skulle opnå valg, ville man arbejde for, at Rådet bliver ”troværdigt, effektivt og operativt”. Det er der absolut brug for, men spørgsmålet er, om vi kan opnå dette uden USA, og derfor om vi skulle have markeret vores respekt for menneskerettigheder og håndhævet vores menneskerettighedspolitik på linie med USA.

Af Kasper Elbjørn