Blog (Tag: menneskerettighedskonvention)

Ingen skal tvinges

I Sjællandske 2.2. roser Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre, at de borgerlige partier i Sverige har fremsat et forslag om, at alle uanset køn og seksuel orientering skal have retten til at indgå ægteskab. Hun håber, at den danske regering vil lære af sine svenske søsterpartier, og fremsætte forslaget i Danmark.

Jeg er enig i, at staten ikke skal blande sig, i hvem man gifter sig med. Derfor ville jeg til enhver tid støtte en udvidelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions Artikel 12 til også at omfatte homoseksuelle her i landet. I Artikel 12 står der: »Giftefærdige mænd og kvinder har ret til at indgå ægteskab og stifte familie i overensstemmelse med de nationale love, der giver regler om udøvelsen af denne ret.«

Problemet er, at Sofie Carsten Nielsen også vil tvinge de andre lande i EU til at udvide retten til at indgå ægteskab. Hun truer sågar med at fremsætte forslaget i Europa-Parlamentet, hvis hun bliver valgt den 7. juni til Parlamentsvalget.

Det er forslag som disse, der er med til at undergrave opbakningen til EU. Hverken Europa-Parlamentet eller nogen anden institution i EU bør påtvinge medlemsstaterne værdier eller kulturmønstre, som landene ikke selv ønsker.

EU skal fokusere på det, som EU gør bedst, nemlig at nedbryde barrierer mellem markeder og mennesker. Når disse barrierer er væk, vil det også være meget lettere at forandre værdier og kulturmønstre gennem argumenter og uddannelse.

Værdier og kulturmønstre, uanset hvor meget vi ønsker at forandre dem, bør ikke blive bestemt af overstatslige institutioner som EU.

Af Kasper Elbjørn