Blog (Tag: osborne)

Her er der forskel på partierne

Endnu en meningsmåling spåede i denne uge en overvældende sejr til de Konservative i Storbritannien.

Meningsmålingen kommer oven på en politisk debat, der blandt andet har handlet om befolkningens stigende afhængighed af staten. Officielle tal fra regeringen har vist, at mere end syv millioner familier får en større andel af deres indkomst fra staten end de selv tjener.

På trods af den britiske finansministers forvisninger om, at han ikke ønsker et samfund, hvor briterne lever af tilskud fra staten, er det desværre i den retning, det er gået i de 10 år, Gordon Brown har været finansminister.

Men kan man så forvente, at de Konservative vil føre en anden politik, når de kommer til magten?

Konservativ råstyrke

Nej, svarer en af analytikerne fra den britiske tænketank Civitas. David Green har uarbejdet undersøgelsen, og han tror ikke på, at et regeringsskift vil ændre noget.

»Selv konservative, som er bekymrede over de fejl og mangler, der opstår på grund af den offentlige sektors monopol på serviceydelser inden for sundhed og uddannelse, kritiserer sjældent Blair-regeringens tilgang,« sagde David Green til avisen Daily Telegraph.

Ifølge Green er problemet, at hvis politikerne påpeger problematikken og foreslår en mindre statslig service og mere privat service, bliver de med det samme stemplet som afstumpede, følelseskolde mennesker.

De Konservative viste dog mere råstyrke, end Green forudså. Da undersøgelsen blev offentliggjort, sagde George Osborne, der formentlig bliver finansminister, hvis de Konservative vinder næste parlamentsvalg

»under Gordon Brown er statens størrelse blevet stadig større, og regeringen blander sig i mere og mere. Det er præcis det modsatte af, hvad en konkurrence- dygtig økonomi behøver«. Det var klar tale.

Ligner Danmark

Udviklingen i Danmark ligner udviklingen i Storbritannien.

Den seneste opgørelse fra CEPOS viser, at der stort set var dobbelt så mange på overførselsindkomst i 2006, som der var i 1970. Herudover har skiftende regeringer tilladt at lade den offentlige sektor vokse med så stor styrke, at antallet af offentligt ansatte ligeledes er fordoblet i perioden 1970-2006. Den offentlige sektor har faktisk aldrig været større, end den er i dag.

Og udviklingen ser ud til at fortsætte. Frem til 2040 vokser antallet af personer over 65 år med cirka 400.000, samtidig med at antallet af personer i den erhvervsaktive alder falder med cirka 350.000 personer.

Det trækker i retning af en endnu større offentlig sektor, flere overførselsmodtagere, mangel på arbejdskraft, højere skattetryk og dermed en dårligere dansk konkurrenceevne, hvilket i sidste ende vil gå ud over vores velstand og økonomiske frihed.

Det kræver reformer

Det er naturligvis muligt at undgå denne negative udvikling, men det kræver reformer, der flytter personer fra overførsler til beskæftigelse.

Hertil kommer en finansieret skattereform, der sænker skatten på arbejde, således at det kan betale sig at gøre en ekstra indsats på jobbet. Ligesom det er nødvendigt at stoppe den automatiske vækst i den offentlige sektor. Indtil videre er der stadig forskel på, hvordan partierne i Storbritannien ser på befolkningens afhængighed af staten. De Konservative repræsenterer stadig et alternativ til Gordon Browns politik. Men om de borgerlige tør gøre noget ved problemet, når de får regeringsmagten, kan man kun gætte på.

Af Kasper Elbjørn

Der er stadig forskel på partierne i Storbritannien

De seneste dages politiske debat i Storbritannien har i stor stil handlet om befolkningens stigende afhængighed af staten.

Officielle tal fra regeringen har nemlig vist, at mere end syv millioner familier får en større andel af deres indkomst fra staten end de selv tjener. På trods af den britiske finansministers forvisninger om, at han ikke ønsker en sovjetisering af det britiske samfund, hvor man netop lever af tilskud fra staten snarere end sin egen løn, så er det netop i den retning, det er gået i de 10 år, Gordon Brown har været finansminister. 

Men kan man så forvente, at de Konservative vil føre en anden politik, når de kommer til magten igen? Nej, svarer en af analytikerne fra den britiske tænketank Civitas

“Even Conservatives who are concerned about the failure of public sector monopolies in health and education are slow to criticise the Blair Government’s approach”, sagde David Green til Daily Telegraph. Ifølge Green er problemet, at hvis man påpeger problematikken, og foreslår en mindre rolle for staten indenfor eksempelvis sygehussektoren, bliver man med det samme stemplet som et afstumpet, følelseskoldt menneske. 

Både de Konservative og de Liberale Demokrater viste sig dog at være mere modige end Green forudså. David Laws, der er de liberales velfærdsordfører beskyldte Gordon Brown for at have skabt en afhængighedskultur til staten, og George Osborne, der formentlig bliver finansminister, hvis de Konservative vinder næste parlamentsvalg sagde: “Under Gordon Brown the role of the state has multiplied and government has got bigger and bigger. This is exactly the opposite of what a competitive enterprise economy needs”. Indtil videre er der altså stadig forskel på partierne i Storbritannien.

Af Kasper Elbjørn