Blog (Tag: planoslashkonomi)

En flamme er slukket

I går eftermiddags døde Ruslands tidligere præsident Boris Jeltsin. 

Jeltsin spillede en hovedrolle i den nærmest teatralske afslutning på det socialistiske terrorregime, som Sovjetunionen repræsenterede. Alene derfor er han værd at mindes i dag. 

Jeltsin kom til at symbolisere kampen for frihedsrettigheder og markedsøkonomi i de skæbnesvangre dage i 1991, hvor han kravlede op på en af de kampvogne, som kupmagerne havde rullet ud i gaderne under det mislykkede augustkup mod den stærkt svækkede sovjetleder, Mikhail Gorbatjov. 

Han var den første folkevalgte præsident i Ruslands historie, men han var også den første russiske leder siden Alexander Kerensky, der frivilligt gik af. Når historikerne en dag skal skrive historien om Rusland, vil det netop være forskellen på den i Vesten så populære Gorbatjov, der blev tvunget fra magten og forblev socialist og så Jeltsin, der accepterede demokratiets spilleregler og fuldt ud bekendte sig til det frie marked. 

Hans embedsperiode var ikke altid lige køn, men hans kamp for frihed markant. Jeltsin har engang sagt: ”en mand skal leve livet som en strålende flamme og brænde så kraftigt, som han kan. Til sidst brænder han ud. Men det er bedre end altid at være en lille, ligegyldig glød.” Man må sige, han levede op til sit bon mot.

Af Kasper Elbjørn

Planøkonomiens genopståen

Bedst som man troede, at planøkonomien så småt var ved at afgå ved døden til alverdens folks glæde, viser den sit grimme ansigt i form af den venezuelanske præsident, Hugo Chavez. 

Det er længe siden, at en nation bid for bid er blevet forvandlet fra demokrati til diktatur. Siden den Kolde Krig er det heldigvis gået den anden vej. I takt med markedsøkonomiens indtog over hele verden, er statens magt blevet udhulet i de mange lande, og diktatorerne forsvundet eller fjernet. Men med de seneste tiltag under præsident Chavez er det bestemt ikke den vej, Venezuela bevæger sig. 

Siden Chavez blev genvalgt i 2006 har han forlangt ændringer i forfatningen, således at der ikke længere er noget i vejen for, at han kan genopstille. Menneskerettighedsforholdene i landet herunder ytrings- og pressefriheden er i stigende grad under pres. Centralbankens uafhængighed er blevet stækket for at fremme den såkaldte venezuelanske socialistiske revolution, ligesom præsidenten har bedt nationalforsamlingen om tilladelse til at regere pr. dekret. Udviklingen kulminerede i sidste uge, hvor Præsident Chavez bekendtgjorde, at han via dekret ville give staten lov til at ekspropriere supermarkeder, forretninger og andre virksomheder. 

Udviklingen skræmmer. Den 5. marts 1933 var der valg i Tyskland. Valget var præget af rigsdagsbranden, der havde skabt utryghed i den i forvejen oprørte tyske befolkning. Nationalsocialisterne lovede økonomiske og politisk stabilitet. De fik et pænt valg, men ikke flertal. Alligevel blev den såkaldte Ermächtigungsgesetz gennemført ved hjælp af nye afstemningsregler, opfundet til lejligheden. Loven gav den nye kansler magt til at regere pr. dekret uden parlamentarisk vedtagelse, og ideen om en centralt styret planøkonomi i et tysk storrum kunne implementeres.

Af Kasper Elbjørn