Blog (Tag: socialdemokratiet)

A sæjer walbekom!

Det er sket før, at politikere – ja, selv ministre – skifter parti.

Gustav Rasmussen var en af de sidste aristokrater i dansk politik. Han kom fra den såkaldte landadel, og studerede jura på Københavns Universitet efter sin studentereksamen. Her traf han John Christmas Møller, der var konservativ, som han selv, men langt mere politisk bevidst. 

Da Venstre dannede regering efter valget i 1945 manglede man en oplagt kandidat til udenrigsministerposten. Foranlediget af den afgående udenrigsminister John Christmas Møller (K), der havde fungeret som minister siden befrielsen, faldt valget på Gustav Rasmussen. Mon ikke Knud Kristensen (V) senere har fortrudt valget af Gustav Rasmussen. Ikke bare var de politisk uenige, men efter valget i 1947, hvor Socialdemokratiet overtog magten fra Venstre, forblev Gustav Rasmussen nemlig udenrigsminister, selvom Socialdemokratiet overtog magten. Knud Kristensens bemærkning var: ”A sæjer walbekom!” 

At skifte fra et liberalt parti til et socialistisk parti er bestemt bemærkelsesværdigt, men dengang måske alligevel ikke helt så dramatisk. Der var trods alt tale om en diplomat, og Venstre og Socialdemokratiet var enige om de store linier i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Måske var de to partier mere enige om udenrigs- og sikkerhedspolitikken, end Gustav Rasmussen var enig med de to partier om disse anliggender. Han strittede således imod medlemskab af Atlantpagten af angst for Stalins Sovjetunionen. Heldigvis stod Hans Hedtoft (S) fast.

Hverken Venstre eller Socialdemokratiet skulle have udnævnt Gustav Rasmussen som minister. Det var en stor fejl. Socialdemokratiet havde dygtige ministeremner som H.C. Hansen, og den unge Per Federspiel fra Venstre kunne bestemt have varetaget jobbet ligeså godt som Gustav Rasmussen.

Af Kasper Elbjørn