Blog (Tag: folkeafstemning)

Tronfølgeloven

De seneste dage er jeg af flere medier, men også flere vælgere, blevet spurgt om jeg stemmer ja til tronfølgeloven.

Det synes jeg er et relevant spørgsmål fordi det er ikke lige til, når man er liberal.

Jeg stiller op til Europa-Parlamentet, fordi jeg vil kæmpe for frihed og lige rettigheder, og ikke nedarvede privilegier. Omvendt respekterer jeg Kongehuset som en kulturinstitution i Danmark, som på ingen måder truer vores rettigheder. Derudover mener jeg, det er problematisk at stemme om noget, som måske først bliver relevant om 100 år. Jeg er ikke imod folkeafstemninger, men der skal være en god grund til at at tage en folkeafstemning - et folkekrav - før man tager en folkeafstemning. Jeg mener, man burde have ventet med afstemningen indtil det var relevant. Jeg er derfor i tvivl, om jeg skal stemme ja eller blankt, selvom det nok ender med et ja.

Af Kasper Elbjørn